Pályaválasztás szívvel -
Buzder Brigivel

Add meg itt a címsor szövegét

Adatkezelési Szabályzat

1. ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Buzder Brigitta Márta egyéni vállalkozó

Székhely: 5630 Békés, Ady Endre u. 14/B 4/11.

Nyilvántartási szám:  54416062

Adószám: 55703325-1-24

E-mail cím: buzderbrigi@gmail.com

Telefonszám: buzderbrigi@gmail.com

Honlap: https://buzderbrigi.hu/

Továbbiakban: Adatkezelő

Az Adatkezelő nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

A megadott személyes adataid védelme kiemelten fontos az Adatkezelő számára. Adatkezelő az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Adatkezelő bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot – a személyes adatok védelméről szóló – érvényes jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Amennyiben bármely személyes adatodat önként eljuttatod az Adatkezelőhöz, ezzel hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy Adatkezelő – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

2. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, KEZELÉSÉNEK CÉLJA ÉS A KEZELÉS JOGALAPJA

– Kapcsolatfelvétel a honlapra kihelyezett űrlapokon keresztül történik
A www.buzderbrigi.hu oldalon elhelyezett „Programok” és „Kapcsolat” gomb alatt találni

fogsz online kitölthető űrlapokat.

Milyen adatot kér be az Adatkezelő, miért és mi alapján?

Ezt a lehetőséget azért biztosítja az Adatkezelő neked, hogy kényelmesen, közvetlenül a honlapról tudd felvenni vele a kapcsolatot. A neved, az e-mail címed és a további személyes adataid megadását kéri az Adatkezelő, hozzájárulásod alapján kezeli ezeket az adatokat.

Meddig őrzi meg ezeket az adatokat az Adatkezelő?

Az űrlapokat az Adatkezelő megkapja és rendszerezi. Ha nem alakul ki együttműködés, az Adatkezelő az űrlapodat és adataidat törölni fogja a rendszeres postafiók takarítási munkálatai során, amelyet legalább hat havonta megejt.

Hogyan vonhatod vissza a hozzájárulásodat?

Hozzájárulásodat visszavonhatod egy üzenettel, amelyet az buzderbrigi@gmail.com e- mail címre vár az Adatkezelő, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogja az üzenetedet és űrlapod, amelyről másolatot nem tart meg és nem kerül át a neved egy másik listára, amely a törölt üzeneteket tartalmazza. A hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít. A honlapon lévő információk megtekintése részben személyes adatok megadásához kötött és egyes szolgáltatások igénybevételéhez is bizonyos személyes adatokra van szükség.

Kiskorúak adatkezelése

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez.

A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Szolgáltatónak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Szolgáltató a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

– Kapcsolatfelvétel az Adatkezelő nyilvános telefonszámának tárcsázásával

Milyen adatot lát rólad az Adatkezelő, miért kezeli és mi alapján?

Az Adatkezelő honlapjára kihelyezett telefonszám felhívása során Adatkezelő látni fogja a telefonszámodat. Valószínűleg bemutatkozol, így a nevedet is megismeri. Ez mindenképpen szükséges adat, ismeretlen számról kezdeményezett hívást Adatkezelő nem fogad. A hozzájárulásod alapján kezeli ezeket az adatokat, abból a célból, hogy visszahívhasson, ha épp nem tudja felvenni a telefont.

Meddig őrizi meg ezeket az adatokat az Adatkezelő?

Ha nem alakul ki üzleti kapcsolat, telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem menti el.

Hogyan vonhatod vissza a hozzájárulásodat?

Hozzájárulásodat visszavonhatod egy üzenettel, amelyet a buzderbrigi@gmail.com e- mail címre vár az Adatkezelő, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogja a készülék híváslistájából a számodat, amelyről másolatot nem tart meg és nem kerül át a telefonszámod egy másik listára, amely a törölt telefonszámokat tartalmazza. A hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

Mi történik, ha kapcsolatban maradtok?

Ha nem csak egyszeri telefonbeszélgetésről beszélünk, hanem tartós üzleti kapcsolat alakul ki közöttetek, Adatkezelő telefonszámodat elmenti a telefonjába, munkakapcsolatotok gördülékenységének biztosítása érdekében. A továbbiakban a szerződéses jogalap szerint kezeli a megadott személyes adataidat, erről lejjebb írunk.

– Visszajelzés kérés az Ügyféltől/Partnertől

Milyen adatot lát rólad az Adatkezelő, miért kezeli és mi alapján?

Az Adatkezelő kérhet tőled írásos (e-mailes) úton visszajelzést a közös munkátokkal kapcsolatosan, melyet megjeleníthet a weboldalán. Adatkezelő a honlapján a nevedet, az általad elküldött visszajelzést és adott esetben egy általad jóváhagyott fotót tesz közzé. A hozzájárulásod alapján kezeli ezeket az adatokat.

Hogyan vonhatod vissza a hozzájárulásodat?

Hozzájárulásodat visszavonhatod egy üzenettel, amelyet a buzderbrigi@gmail.com e- mail címre vár az Adatkezelő, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogja a honlapról a visszajelzésed, továbbá az emailt, amelyben megküldted azt a részére. Erről másolatot nem tart meg. A hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

– Számlázási kötelezettség teljesítése

Milyen adatot lát rólad az Adatkezelő, miért kezeli és mi alapján?

Adatkezelő a számláit elektronikusan állítja ki. A kiállításhoz a következő adatokat kéri el: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím. Adatkezelő a számláit átutalással vagy készpénzzel kéri kiegyenlíteni, a bankszámlakivonat tartalmazza a nevet és a bankszámlaszámot. Adatkezelő jogi kötelezettsége a számlázás, kénytelen elkérni ezeket az adatokat.

Meddig őrzi meg az Adatkezelő ezeket az adatokat?

Jogszabály írja elő, hogy a kiállítás évében, plusz még nyolc évig meg kell őrizni az adatokat.

Mi történik, ha nem adod meg a kért adatokat?

Adatkezelő ebben az esetben nem tudja teljesíteni számlázási kötelezettségét, ezért lehetetlen a kért szolgáltatást nyújtania.

Más marketing tevékenységet Adatkezelő nem folytat honlapján

Adatkezelő honlapja nincs összekötve más rendszerekkel, beágyazott követő kód nem található rajta. Az oldalon keresztül a megfelelő gombra kattintással megtekintheted az Adatkezelő Instagram vagy Facebook profilját, de ezt a tevékenységedet Adatkezelő nem látja.

3. ADATFELDOLGOZÓ, ADATKEZELŐ ÉS ADATKEZELÉST ÉRINTŐ SZEMÉLYEK, CÉGEK

Adatok felhasználása, továbbítása

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja. Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével ill. az érintett hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítja.

Adatkezelő az általad megadott adatokat és információkat az alábbi célokra használhatja fel:
• Kapcsolattartás a szolgáltatásnyújtás ideje alatt,
• Tájékoztatás új szolgáltatásokkal, programokkal kapcsolatosan

Milyen cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

Tárhelyszolgáltatás: RACKFOREST KFT., cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, elvi lehetőség valamennyi személyes adat megismerésére a szerver karbantartási munkálatok, vagy a távoli felügyeleti tevékenységük során. Egyedi adatfeldolgozói szerződés nincs Adatkezelő és Adatfeldolgozó között. Elsődleges feladatuk a személyes adatok tárolása, valamint a megfelelő biztonsági szint elérésében történő segítségnyújtás.

Könyvelés: Vida Krisztina egyéni vállalkozó (székhely: 5630 Békés, Fáy u. 7/A.)

Hozzáférés a természetes és jogi személyek részére kiállított számlákhoz, más számviteli bizonylatokhoz. Egyedi adatfeldolgozói szerződés köttetett Adatkezelő és Adatfeldolgozó között.

Elektronikus számlák hitelesítője: KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C. Hozzáférés a természetes és jogi személyek részére kiállított számlákhoz. Egyedi

adatfeldolgozói szerződés nincs Adatkezelő és Adatfeldolgozó között.

Levelezési rendszer: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Google adatvédelme és adatvédelmi elvei, és az ebbe tartozó külön szolgáltatások: Gmail, Google Analytics (adatvédelmi elvei) továbbá a Chrome böngésző.

További külső szolgáltatók:

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások

honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland Inc., Google LLC, Instagram LLC., YouTube LLC.

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik. A buzderbrigi.hu oldal esetében használt külső szolgáltatók, amelyeket Adatkezelő közvetetten használ:

• Youtube (A Youtube.com oldalról Adatkezelő videókat integrált az oldalba, köztük van olyan is, melyen ő is szerepel, vagy az ő előadásáról van szó) adatkezelés
• Facebook (saját FB oldala: Pályaválasztás szívvel. Buzder Brigivel) adatkezelés
• Instagram (saját Instagram oldala: @palyavalasztasszivvel) adatkezelés

A bejegyzéseket megoszthatod különféle közösségi portálokon. Innentől kezdve már a fent említett külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelveik vonatkoznak rád, ezekben kell tájékozódnod a személyes adataid kezelését illetően.

Harmadik országba történő adattovábbítás

Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én amelyet a Google és a Facebook is betart. Az Automattic szerződésbeli záradék révén felel meg a GDPR-nek.

4. SÜTIK KEZELÉSE

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogatsz meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Adatkezelő oldalán egyetlen süti van elhelyezve, mégpedig a sütit elfogadó süti (ehhez nem kell hozzájárulás).

Ma már nagyon egyszerű kikapcsolni a saját böngésződben a sütiket. A Google Chrome rendszerében kattints az Adatkezelő honlapjának neve melletti lakatra (bal oldalon). Legördül egy sáv, amelyben látni fogsz egy teasüteményre hasonlító ikont. Mintha egy kekszbe már beleharapott volna valaki, pont úgy néz ki. Ha ezt megnyitod, nyomon követheted, hogy melyik oldal, milyen sütit telepít a gépedre és egyesével ki tudod iktatni őket.

Adatkezelő oldala mobiltelefonon is jól működik. Ha mobilon keresztül ismerkedsz az Adatkezelő programjaival, szakmai munkásságával, szolgáltatásaival, szintén ki tudod iktatni a sütiket, pl. Safariban a Beállítások, Safari, Összes süti blokkolása parancsokra kattintva.

Összefoglalva: Adatkezelő nem gyűjt rólad személyes adatot sütiken keresztül, más rendszerek viszont igen, de ezeket uralhatod, irányíthatod. Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmed, hogy bizonyos webhely funkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

5. ADATTULAJDONOSI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS

A felhasználó jogosult a személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni. Kérésre a szolgáltató köteles tájékoztatást adni a felhasználó általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a buzderbrigi@gmail.com e-mail címen kérhető.

Kérheted, hogy Adatkezelő tájékoztasson, hogy kezeli-e a személyes adataidat, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számodra hozzáférést. Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az buzderbrigi@gmail.com e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést a megkeresett Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelők által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Kérheted, hogy Személyes adataidnak kezelését Adatkezelő korlátozza, ha vitatod a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Továbbá azt is kérheted, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részedre átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

Tiltakozhatsz is a Személyes adataid kezelése ellen:
• ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
• ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás;
• vagy ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozásod jogszerűségét Adatkezelő megvizsgálja és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja.

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről:

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hivatalánál lehet élni. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH), cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e- mail: ügyfelszolgalat@naih.hu.

 VONATKOZÓJOGSZABÁLYOK

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A jogszabály aktuális állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A webhely üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosí tott Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat. Az Adatvédelmi szabályzat mindenkori aktuális változata a Weboldal megfelelő menüpontjában mindenkor elérhető.

8. ÖSSZEFOGLALÓ

Buzder Brigitta Márta e.v. minden személyes adatot kizárólag a törvényeknek, a GDPR (2018.05.25.) rendelkezései megfelelően gyűjt, valamint kezel. Adatait a lehető legnagyobb biztonságban tárolja. Elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a szolgáltatásokat és természetesen a Weblapokat sem.

7